Grupele de copii

Acasa > Gradinita > Grupele de copii

Avem 5 Grupe de copii in functie de varsta

Grupa mica ( 3 - 4 ani )

Activităţile desfăşurate în cadrul nivelului 1 de vârstă ( grupa mică şi grupa mijlocie) sunt organizate din perspectiva orientării spre socializare. Tocmai de aceea, un rol foarte important îl are jocul didactic, fiind principala medodă abordată de cadrele didactice în cadrul activităţilor comune. La grupa mică, preşcolarul dobândeşte o mare parte a abilităţilor şi deprinderilor, descoperă mediul înconjurător, acumulează informaţii.

Cunoaşterea mediului îşi propune câteva teme reprezentative nivelului de vârstă (Omul; Grădiniţa; Familia; Jucării; Fructe; Legume; Culori; Animalele de la fermă; Animalele din pădure; Anotimpuri) prin care copilul încearcă să descopere nemijlocit primele informaţii despre mediul înconjurător.

Activitatea matematică debutează cu operaţii prematematice: recunoaşterea culorilor , alcătuirea de grupe , şiruri, ordonare crescătoare sau descrescătoare a obiectelor. La acest nivel de vârstă se studiază cifrele în limita 1-3 ( recunoaştere, corespondenţa număr- cantitate).

Educarea limbajuluiare ca obiective la acest nivel de vârstă: participarea copilului la discuţii, prezentarea , transmiterea unui mesaj simplu prin întrebări sau răspunsuri, pronunţarea corectă a sunetelor, îmbogăţirea vocabularului activ.

La Educaţie muzicală va învăţa primele cântecele; va picta cu degeţelele sau va modela plastelina la Educaţie plastică; va învăţa schema corporală, tipuri de mers si de alergare la Educaţie fizică; va rupe hârtia, o va mototoli şi o va lipi pe un suport la Activitate practică.
Chiar dacă timpul petrecut la grupa mică poate parea o adevărată aventură, cu ajutorul îndrumării şi al grijii deosebite oferite de cadrul didactic, copilul va face corect primii paşi importanţi în viaţa sa socială.

Grupa mijlocie ( 4 - 5 ani )

La această vârstă se pune accent pe dezvoltarea capacităţii de interacţionare şi de comunicare : dezvoltarea comunicării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor verbale.

Activităţile comune desfăşurate la acest nivel urmăresc :
– perceperea si cunoasterea organizata si sistematizata a realitatii inconjuratoare;
– imbogatirea vocabularului activ si pasiv al copilului;
– intelegerea unitatii logice a propozitiei si cuvantului;
– stimularea si educarea interesului si dragostei pentru frumos (prin educatie muzicala, educatie plastica);

În cadrul grupei mijlocii se organizează informaţiile acumulate anterior, copilul începe să facă operaţii abstracte; sintetizează, asociază, compară, analizează, generalizează.

Tot începând cu acest nivel de vârstă, se va aplica „metoda proiectelor”, metoda care presupune că preşcolarul este capabil să aleagă, să ofere argumente în legatură cu alegerea făcută.

Grupa Mare ( 5 - 6 ani )

Începând cu această vârstă, structura planului de învăţământ se modifică în sensul creşterii numărului de activităţi comune, pe de o parte, şi scăderii numarului de activităţi liber-alese, pe de altă parte. Se trece, deci, la nivelul de vârsta 2, când se urmăreşte în principal pegătirea pentru şcoală.

Temele abordate în cadrul Cunoaşterii mediuluidevin mult mai complexe, mai amănunţite (Omul- Organele interne şi Simţurile; Anotimpurile- Fenomene; Activităţi specifice; Sărbători şi tradiţii; Medii de viaţă ale animalelor- Savana; Jungla; Deşertul; Mări şi oceane; Universul).

La activitatea matematică se alcătuiesc grupe în funcţie de criterii combinate, se realizează negaţia logică, şiruri de obiecte şi ordonarea acestora în funcţie de dimensiune (3-4 obiecte), echivalarea numărului de obiecte din 2 sau mai multe grupe prin punere în corespondenţă, forme geometrice: cerc, patrat, triunghi, dreptunghi; se studiază numerele în limita 1- 8 (şir numeric, vecinii, raportarea număr-cantitate, operaţii de adunare şi scădere cu 1- 2 unităţi).

Activitatea de Educarea limbajului îşi propune începând cu grupa mare să familiarizere copilul cu scris- cititul ( reprezentarea grafică a propozitiei, cuvântului, silabelor; stabilirea numărului de cuvinte sau silabe; indicarea sunetului initial; recunoaşterea câtorva litere şi cuvinte simple).

Se poate spune că grupa mare este necesară formării unei „baze” solide de informaţii, priceperi şi deprinderi, fără de care nu se poate atinge performanţa în cadrul Grupei pregătitoare.