GRUPELE DE COPII

resume writingbook reportessay online now


Grupa baby (1-3 ani)

[P]entru acest nivel de vârstă, activitatea esenţială este JOCUL cu ajutorul căruia copilul îşi manifestă iniţiacharacter analysis outlinetive, activitate voită şi gândită.
Jocul intervine atât în cadrul socializării (jocuri liber alese, activităţi complementare) cât si pe parcursul activităţilor de învăţare: cunoaşterea mediului, educaţie muzicală, activităţi practice, educaţie fizică, educarea limbajului şi educaţie pentru societate.
La cunoaşterea mediului : observăm, citim imagini, ne jucăm şi învăţăm despre: grădiniţă, familie, corpul uman, fructe, legume, anotimpuri, meserii, mijloace de transport, animale de la fermă.
În cadrul activităţilor matematice: ne jucăm cu obiecte, culori primare ( roşu, galben şi albastru), jetoane, alcătuim şiruri şi grupe de obiecte şi astfel formăm pricustom writing essaysmele noţiuni matematice.
Educarea limbajului are ca obiective principale: pronunţarea corectă a sunetelor limbii române, îmbogăţirea vocabularului şi exprimarea corectă în propozitii; aceste obiective se realizează în cadrul activităţilor de : memorizare, lecturi după imagini, poveşti illustrate, jocuri didactice.
În cadrul activităţilor estetic – creative: copiii vor învăţa primele cântecele şi vor dansa pe ritmul lor, vor picta cu degeţelele , vor învăţa culorile sau vor modela cu plastilină şi lut.
Jocurile motrice din cadrul activităţilor fizice vor conduce la o mai bună coordonare motorie, la învatarea schemei corporale şi a diferitelor variante de mers şi alergare.
Activităţile practice sunt un bun prilej pentru copii de formare a priceperilor şi deprinderilor prin: ruperea hârtiei, mototolire, pliere, decorare şi lipire.


Grupa mică (3-4 ani)

[A]ctivităţile desfăşurate în cadrul nivelului 1 de vârstă ( grupa mică şi grupa mijlocie) sunt organizate din perspectiva orientării spre socializare. Tocmai de aceea, un rol foarte important îl are jocul didactic, fiind principala medodă abordată de cadrele didactice în cadrul activităţilor comune. La grupa mică, preşcolarul dobândeşte o mare parte a abilităţilor şi deprinderilor, descoperă mediul înconjurător, acumulează informaţii.

Cunoaşterea mediului îşi propune câteva teme reprezentative nivelului de vârstă (Omul; Grădiniţa; Familia; Jucării; Fructe; Legume; Culori; Animalele de la fermă; Animalele din pădure; Anotimpuri) prin care copilul încearcă să descopere nemijlocit primele informaţii despre mediul înconjurător.

Activitatea matematică debutează cu operaţii prematematice: recunoaşterea culorilor , alcătuirea de grupe , şiruri, ordonare crescătoare sau descrescătoare a obiectelor. La acest nivel de vârstă se studiază cifrele în limita 1-3 ( recunoaştere, corespondenţa număr- cantitate).

Educarea limbajuluiare ca obiective la acest nivel de vârstă: participarea copilului la discuţii, prezentarea , transmiterea unui mesaj simplu prin întrebări sau răspunsuri, pronunţarea corectă a sunetelor, îmbogăţirea vocabularului activ.

La Educaţie muzicală va învăţa primele cântecele; va picta cu degeţelele sau va modela plastelina la Educaţie plastică; va învăţa schema corporală, tipuri de mers si de alergare la Educaţie fizică; va rupe hârtia, o va mototoli şi o va lipi pe un suport la Activitate practică.
Chiar dacă timpul petrecut la grupa mică poate parea o adevărată aventură, cu ajutorul îndrumării şi al grijii deosebite oferite de cadrul didactic, copilul va face corect primii paşi importanţi în viaţa sa socială.Grupa mijlocie (4-5 ani)

[L]a această vârstă se pune accent pe dezvoltarea capacităţii de interacţionare şi de comunicare : dezvoltarea comunicării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor verbale.

Activităţile comune desfăşurate la acest nivel urmăresc :
– perceperea si cunoasterea organizata si sistematizata a realitatii inconjuratoare;
– imbogatirea vocabularului activ si pasiv al copilului;
– intelegerea unitatii logice a propozitiei si cuvantului;
– stimularea si educarea interesului si dragostei pentru frumos (prin educatie muzicala, educatie plastica);
În cadrul grupei mijlocii se organizează informaţiile acumulate anterior, copilul începe să facă operaţii abstracte; sintetizează, asociază, compară, analizează, generalizează.

Tot începând cu acest nivel de vârstă, se va aplica „metoda proiectelor”, metoda care presupune că preşcolarul este capabil să aleagă, să ofere argumente în legatură cu alegerea făcută.


Grupa mare (5 – 6 ani)

[I]ncepând cu această vârstă, structura planului de învăţământ se modifică în sensul creşterii numărului de activităţi comune, pe de o parte, şi scăderii numarului de activităţi liber-alese, pe de altă parte. Se trece, deci, la nivelul de vârsta 2, când se urmăreşte în principal pegătirea pentru şcoală.

Temele abordate în cadrul Cunoaşterii mediuluidevin mult mai complexe, mai amănunţite (Omul- Organele interne şi Simţurile; Anotimpurile- Fenomene; Activităţi specifice; Sărbători şi tradiţii; Medii de viaţă ale animalelor- Savana; Jungla; Deşertul; Mări şi oceane; Universul).

La activitatea matematică se alcătuiesc grupe în funcţie de criterii combinate, se realizează negaţia logică, şiruri de obiecte şi ordonarea acestora în funcţie de dimensiune (3-4 obiecte), echivalarea numărului de obiecte din 2 sau mai multe grupe prin punere în corespondenţă, forme geometrice: cerc, patrat, triunghi, dreptunghi; se studiază numerele în limita 1- 8 (şir numeric, vecinii, raportarea număr-cantitate, operaţii de adunare şi scădere cu 1- 2 unităţi).

Activitatea de Educarea limbajului îşi propune începând cu grupa mare să familiarizere copilul cu scris- cititul ( reprezentarea grafică a propozitiei, cuvântului, silabelor; stabilirea numărului de cuvinte sau silabe; indicarea sunetului initial; recunoaşterea câtorva litere şi cuvinte simple).

Se poate spune că grupa mare este necesară formării unei „baze” solide de informaţii, priceperi şi deprinderi, fără de care nu se poate atinge performanţa în cadrul Grupei pregătitoare.


Grupa pregătitoare (6 – 7 ani)

[P]roiectele abordate în cadrul grupei pregătitoare au ca rol o cât mai bună pregătire pentru scoală; asigurarea tuturor condiţiilor pentru un impecabil viitor parcurs şcolar. Toate activiăţile commune, liber- alese, complementare sau toate jocurile au un grad de dificultate sporit, punându-se accent pe operaţii logice, analiza fonetică, lucrul în echipe.

Se pune accent pe sprijinirea copilului preşcolar pentru :
– a dobandi cunostinte, capacitati si atitudini necesare activitatii viitoare in scoala;
– a cunoaste unele elemente geografice locale si nationale, a explora lumea inconjuratoare, universul;
– a descoperi ca scrierea indeplineste anumite scopuri, cerinte sociale si ca o poate folosi in acest sens;
– a utiliza in structuri gramaticale corecte substantivele, adjectivele, verbele, adverbe, antonime, sinonime;
– a compune si a rezolva probleme, folosind un limbaj matematic adecvat si operatii specifice;
– a efectua operatii de adunare si scadere cu 1, 2 unitati in limitele 1-10;
– a-i dezvolta capacitatea de a ocroti natura;
– a-i dezvolta interesul pentru miscare, sport;

reasearch paper

Sus

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress